ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ - ΑΨΕΝΤΙ

XENTA ABSENTA

Παρασκευάζεται στην Ιταλία και αποτέλεσε το ποτό των καλλιτεχνών του 19ου αιώνα. Την πρώτη ύλη για την παρασκευή του αποτελεί το φυτό Artemisia absinthium. Η κατανάλωση του απαιτεί μια τελετουργική προετοιμασία.