Όροι Συμμετοχής

1.Το Cellar Door by OINOTEKA είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβής σταθερών πελατών της εταιρείας «Κουτσουπιάς Γ. κ΄ Σια ΟΕ» η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εφεξής καλείται «ΟΙΝΟΤΕΚΑ». Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ενημέρωση τους όρους που αναφράφονται στο παρόν έντυπο και διέπουν το εν λόγω πρόγραμμα. Η ενημέρωση των μελών για θέματα που διέπουν το πρόγραμμα γίνεται με φροντίδα της εταιρείας μέσα από την ιστοσελίδα της www.oinoteka.gr ή διαμέσου ηλεκτρονικών & άλλων αλληλογραφιών.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που λαμβάνει το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος. Με την συμπλήρωση και την υπογραφή της εν λόγω αίτησης, ο αιτών αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του προγράμματος. Η συμμετοχή είναι προσωπική και κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί ένα λογαριασμό που δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται. Η κάρτα που λαμβάνει το μέλος δεν είναι πιστωτική. Σε περίπτωση κλοπής, ζημιάς ή απώλειας της κάρτας θα πρέπει να υπάρξει έγγραφη ενημέρωση της «ΟΙΝΟΤΕΚΑ».

3.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ: Κάθε ευρώ που δαπανάται από τα μέλη για αγορά προϊόντων της «ΟΙΝΟΤΕΚΑ» αντιστοιχεί σε ένα πόντο. Οι πόντοι ισχύουν για 2 χρόνια αλλά πρέπει να εξαργυρωθούν σε ένα χρόνο διαφορετικά διαγράφονται. Οι πόντοι δεν έχουν εμπορική αξία και δεν μπορούν να ανταλλαχτούν με χρήμα.

4.ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ: Η εξαργύρωση πόντων γίνεται βάση του καταλόγου εξαργυρώσεων που δίδεται σε κάθε μέλος με την εγγραφή. Κατά την εξαργύρωση αφαιρούνται αυτόματα και οι αντίστοιχοι πόντοι που απαιτούνται. Εξαργύρωση μπορεί να πραγματοποιήσει αποκλειστικά το μέλος και όχι τρίτο ή συγγενικό του πρόσωπο μετά τους πρώτους 250 πόντους.

5.Η «ΟΙΝΟΤΕΚΑ» μπορεί να τερματίσει το εν λόγω πρόγραμμα μονομερώς με προειδοποίηση 2 μηνών προς τα μέλη.

6.Η «ΟΙΝΟΤΕΚΑ» επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι τα προσωπικά στοιχεία των μελών της δεν διοχετεύονται σε τρίτους και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για την βελτίωση του εν λόγω προγράμματος.