ΚΑΛΑΘΙΑ

Η ΟΙΝΟΤΕΚΑ σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε η να φτιάξετε το δικό σας καλάθι.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στους ανθρώπους μας για να δημιουργήσετε η να διαλέξετε το καλάθι που καλύπτει της ανάγκες σας.

Αναλαμβάνουμε επίσης, τη διανομή επαγγελματικών και προσωπικών δώρων.